Декоративна колона с капител от масивна дървесина – дъб