Бароково бюро-писалище от масив – хотел Графит, Варна